Nguồn CPU
Hdd 40Gb ATA Giá 200k Bảo hành 2t
40Gb Sata giá 300k
80Gb ATA giá 400k
80Gb Sata giá 600k
Nguồn Golden 550w Fan 12cm giá 320 BH 1n
Nguồn cũ Fan 12cm giá 150 BH 1t
Fan 8cm giá 100 BH 1t
Cpu P4 775 3.2G 1M giá 200 BH 3 tháng
Cpu Celeron 3.4 775 giá 100 – BH 3 tháng

Hdd 40Gb ATA Giá 200k Bảo hành 2t
40Gb Sata giá 300k
80Gb ATA giá 400k
80Gb Sata giá 600k

Nguồn Golden 550w Fan 12cm giá 320 BH 1n
Nguồn cũ Fan 12cm giá 150 BH 1t
Fan 8cm giá 100 BH 1t

Cpu P4 775 3.2G 1M giá 200 BH 3 tháng
Cpu Celeron 3.4 775 giá 100 – BH 3 tháng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM GIANG

Địa chỉ : B23 Đường B, Khu 2003, Ấp Long Đức 1, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
- Email : namgiangtp@yahoo.com.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved