Ram - Dram
Dram 1 512M - Giá 160k - Bảo hành 2 năm
Ram 2 1G Bus 800 - Giá 300k - Bảo hành 2 năm

Dram 1 512M - Giá 160k - Bảo hành 2 năm

Ram 2 1G Bus 800 - Giá 300k - Bảo hành 2 năm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM GIANG

Địa chỉ : B23 Đường B, Khu 2003, Ấp Long Đức 1, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
- Email : namgiangtp@yahoo.com.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved