Màng PE, màng chít
Màng chít quấn pallet hàng hóa
Màng PE cắt khúc
Màng PE quấn máy
Màng PE quấn pallet
Màng PE quấn tay

Màng chít quấn pallet hàng hóa

Màng PE cắt khúc

Màng PE quấn máy

Màng PE quấn pallet

Màng PE quấn tay

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM GIANG

Địa chỉ : B23 Đường B, Khu 2003, Ấp Long Đức 1, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
- Email : namgiangtp@yahoo.com.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved