Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Dây đai đóng gói hàng hóa
Màng PE quấn tay
Màng PE quấn pallet

Main 915 - Giá 500k - Bảo hành 1 tháng

Dram 1 512M - Giá 160k - Bảo hành 2 năm

USB Toshiba 8Gb chính hãng - Giá 160k - Bảo hành 1 năm

Mouse Phillp Đen To chính hãng USB giá 60k - Bảo hành 1 năm

Nguồn Golden 550w Fan 12cm giá 320 BH 1n
Nguồn cũ Fan 12cm giá 150 BH 1t
Fan 8cm giá 100 BH 1t

Nhám tờ: Sankyo (Nhật Xanh)

Nhám cuộn GXK51

Vải Nhám cuộn K51

Nhám thùng GXK51

Nhám xếp

Nhám tròn

Băng keo trong

Băng keo trong

Keo 502

Keo 502

Màng chít quấn pallet hàng hóa

Màng PE cắt khúc

Màng PE quấn máy

Màng PE quấn pallet

Màng PE quấn tay

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Main 845 - Giá 250k - Bảo hành 1 tháng

Ram 2 1G Bus 800 - Giá 300k - Bảo hành 2 năm

KB Mitsumi Đen Hộp Đỏ Ps/2 - Giá 120k - Bảo hành 1 năm

Hdd 40Gb ATA Giá 200k Bảo hành 2t
40Gb Sata giá 300k
80Gb ATA giá 400k
80Gb Sata giá 600k

Cpu P4 775 3.2G 1M giá 200 BH 3 tháng
Cpu Celeron 3.4 775 giá 100 – BH 3 tháng

DVD Ata giá 200 - BH 12T.
DVD Sata giá 300 – BH 12T

Kapersky Internet -1PC/12T-2013 Tray giá 200

Nhám tờ RMC-AP23M

Giấy nhám tờ Deer (Con Nai)

Giấy nhám tờ Cá Ngựa

Nhám cuộn JB-5

Nhám cuộn Cá Ngựa

Nhám cuộn Deer

Nhám Thùng X62BT

Nhám Thùng K51

Bánh nhám chổi

Băng keo trong

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

Dây đai đóng gói hàng hóa

TK - 001

TK - 002

TK - 003

TK - 004

TK - 005

TK - 006

TK - 007

TK - 008

TK - 009

TK - 010

TK - 011

TK - 012

TK - 013

TK - 014

TK - 015

TK - 016

TK - 017

TK - 018

TK - 019

TK - 020

TK - 021

TK - 022

TK - 023

TK - 024

TK - 025

TK - 026

TK - 027

TK - 028

TK - 029

TK - 030

TK - 031

TK - 032

TK - 033

TK - 034

TK - 035

TK - 036

TK - 037

TK - 038

TK - 039

TK - 040

TK - 041

TK - 042

TK - 043

TK - 044

TK - 045

TK - 046

TK - 047

TK - 048

TK - 049

TK - 050

TK - 051

TK - 052

TK - 053

TK - 054

TK - 055

TK - 056

TK - 057

TK - 058

TK - 059

TK - 060

TK - 061

TK - 062

TK - 063

TK - 064

TK - 065

TK - 066

TK - 067

TK - 068

TK - 069

TK - 070

TK - 071

TK - 072

TK - 073

TK - 074

TK - 075

TK - 076

TK - 077

TK - 078

TK - 079

TK - 080

TK - 081

TK - 082

TK - 083

TK - 084

TK - 085

TK - 086

TK - 087

TK - 088

TK - 089

TK - 090

TK - 091

TK - 092

TK - 093

TK - 094

TK - 095

TK - 096

TK - 097

TK - 98

TK - 099

TK - 100

TK - 101

TK - 102

TK - 103

TK - 104

TK -= 105

TK - 106

TK - 107

TK - 108

TK - 109

TK - 110

TK - 111

TK - 112

TK - 113

TK - 114

TK - 115

TK - 116

TK - 117

TK - 118

TK - 119

TK - 120

TK - 121

TK - 122

TK - 123

TK - 124

TK - 125

TK - 126

TK - 127

TK - 128

TK - 129

Hoa cườm

TK - 131

TK - 132

TK - 133

TK - 134

TK - 135

TK - 136

TK - 137

TK - 138

TK - 139

TK - 140

TK - 141

TK - 142

TK - 143

TK 144

TK - 145

TK - 146

TK - 147

TK - 148

TK - 149

TK - 150

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM GIANG

Địa chỉ : B23 Đường B, Khu 2003, Ấp Long Đức 1, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
- Email : namgiangtp@yahoo.com.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved