Sản phẩm
Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Nguyễn Thành Sơn
0903 673 543
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Đối tác
Chỉ may SP 20/3
Chỉ may SP20/4
Chỉ may SP20/6
Chỉ may SP20/9
Chỉ may SP30/2
Chỉ may SP30/3
Chỉ may SP40/2
Chỉ may SP40/3
Chỉ may SP50/2
Chỉ may SP50/3
Chỉ may SP60/2
Chỉ may SP60/3
Chỉ may SP 20/2
Tơ - Sợi Polyester 300D (Vắt sổ)
Tơ - Sợi Polyester 150D (Vắt sổ)

Chỉ may SP 20/2

Chỉ may SP60/3

Chỉ may SP60/2

Chỉ may SP50/3

Chỉ may SP50/2

Chỉ may SP40/3

Chỉ may SP40/2

Chỉ may SP30/3

Chỉ may SP30/2

Chỉ may SP20/9

Chỉ may SP20/6

Chỉ may SP20/4

Chỉ may SP 20/3

Tơ - Sợi Polyester 75D (Vắt sổ A)

Tơ - Sợi Polyester 150D (Vắt sổ)

Tơ - Sợi Polyester 300D (Vắt sổ)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN THU

Địa chỉ : Số 08 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3971 0491 - Fax : (08) 3974 4501 - Email : sonthuthread@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved