Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Bà Trần Thị Hồng Duyên
0984 762 666
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Vận tải hàng hóa bằng container
Vận tải hàng hóa bằng container
Vận tải hàng hóa bằng container
Vận tải hàng hóa bằng container
Vận tải hàng hóa bằng container
DV bốc xếp hàng hóa
DV bốc xếp hàng hóa
DV bốc xếp hàng hóa
DV bốc xếp hàng hóa
DV bốc xếp hàng hóa
Cho thuê kho chứa hàng
Cho thuê kho chứa hàng
Cho thuê kho chứa hàng
Cho thuê kho chứa hàng
Cho thuê kho chứa hàng

Vận tải hàng hóa bằng container

Vận tải hàng hóa bằng container

Vận tải hàng hóa bằng container

Vận tải hàng hóa bằng container

Vận tải hàng hóa bằng container

DV bốc xếp hàng hóa

DV bốc xếp hàng hóa

DV bốc xếp hàng hóa

DV bốc xếp hàng hóa

DV bốc xếp hàng hóa

Cho thuê kho chứa hàng

Cho thuê kho chứa hàng

Cho thuê kho chứa hàng

Cho thuê kho chứa hàng

Cho thuê kho chứa hàng

DV làm thủ tục hải quan

DV làm thủ tục hải quan

DV làm thủ tục hải quan

DV làm thủ tục hải quan

DV làm thủ tục hải quan

Mua bán container các loại

Mua bán container các loại

Mua bán container các loại

Vận tải đường biển

Vận tải đường biển

Bán Các Loai Container

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & GIAO NHẬN MINH TRUNG

Địa chỉ : 179 Đà nẵng, P, Ngô Quyền,Tp. Hải Phòng
Điện thoại : (0225.3) 02253 686725 - Fax : (0225.3) 3686 725 - Email : duyen@minhtrung.com.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved