Nhóm sản phẩm
CHẾ BIẾN & KINH DOANH THỦY HẢI SẢN
HÌNH ẢNH CHẾ BIẾN
Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Trần Ngọc Cường
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Đối tác
Cá ngừ
Cá Ngừ vây vàng
Cá ngừ sọc dưa nguyên con
Cá ngừ cắt lát không da không xương
Cá ngừ chù nguyên con
Loin cá ngừ không da
Cá ngừ vây đen nguyên con
Cá ngừ cắt khối xông CO
Cá ngừ vi vàng nguyên con
Cá ngừ cắt lát xông CO
Cá ngừ Saku xông CO

Cá Ngừ vây vàng

Cá ngừ sọc dưa nguyên con

Cá ngừ cắt lát không da không xương

Cá ngừ chù nguyên con

Loin cá ngừ không da

Cá ngừ vây đen nguyên con

Cá ngừ cắt khối xông CO

Cá ngừ vi vàng nguyên con

Cá ngừ cắt lát xông CO

Cá ngừ Saku xông CO

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU LONG

Địa chỉ : 117B Lý Nam Đế, Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy chế biến: 54 thôn Phước Điền, Phước Đông, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại : (058) 3711 478 - (058) 3881 307 - Fax : (058) 3730 234 - Email : haisanchaulong@gmail.com - chaulongseafood@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved