Nhóm sản phẩm
CHẾ BIẾN & KINH DOANH THỦY HẢI SẢN
HÌNH ẢNH CHẾ BIẾN
Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Trần Ngọc Cường
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Đối tác
Tôm
Tôm hấp bỏ đầu
Tôm hấp nguyên con
Tôm thẻ chân trắng nguyên con
Tôm thẻ chân trắng không đầu

Tôm hấp bỏ đầu

Tôm hấp nguyên con

Tôm thẻ chân trắng nguyên con

Tôm thẻ chân trắng không đầu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU LONG

Địa chỉ : 117B Lý Nam Đế, Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy chế biến: 54 thôn Phước Điền, Phước Đông, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại : (058) 3711 478 - (058) 3881 307 - Fax : (058) 3730 234 - Email : haisanchaulong@gmail.com - chaulongseafood@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved