Nhóm sản phẩm
CHẾ BIẾN & KINH DOANH THỦY HẢI SẢN
HÌNH ẢNH CHẾ BIẾN
Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Trần Ngọc Cường
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Đối tác
Cá cờ
Cá cờ kiếm bỏ đầu, móc ruột
Cá cờ kiếm Loin không da không xương, xông CO
Cá cờ kiếm cắt lát không da, không xương
Cá cờ kiếm Loin không da không xương
Cá cờ gòn Saku không da, không xương
Cá cờ gòn cắt lát không da không xương
Cá cờ gòn cắt lát còn da, còn xương
Loin cá cờ gòn

Cá cờ kiếm bỏ đầu, móc ruột

Cá cờ kiếm Loin không da không xương, xông CO

Cá cờ kiếm cắt lát không da, không xương

Cá cờ kiếm Loin không da không xương

Cá cờ gòn Saku không da, không xương

Cá cờ gòn cắt lát không da không xương

Cá cờ gòn cắt lát còn da, còn xương

Loin cá cờ gòn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU LONG

Địa chỉ : 117B Lý Nam Đế, Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy chế biến: 54 thôn Phước Điền, Phước Đông, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại : (058) 3711 478 - (058) 3881 307 - Fax : (058) 3730 234 - Email : haisanchaulong@gmail.com - chaulongseafood@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved