Nhóm sản phẩm
CHẾ BIẾN & KINH DOANH THỦY HẢI SẢN
HÌNH ẢNH CHẾ BIẾN
Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Trần Ngọc Cường
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Đối tác
Cá nục sồ
Cá nục hoa
Cá nục gai xanh
Cá nục gai đỏ
Cá nục đuôi đỏ
Loin cá cờ gòn
Cá cờ gòn cắt lát còn da, còn xương
Cá cờ gòn cắt lát không da không xương
Cá cờ gòn Saku không da, không xương
Cá cờ kiếm Loin không da không xương
Cá cờ kiếm cắt lát không da, không xương
Cá cờ kiếm Loin không da không xương, xông CO
Cá cờ kiếm bỏ đầu, móc ruột
Tôm thẻ chân trắng không đầu
Tôm thẻ chân trắng nguyên con

Cá ngừ sọc dưa nguyên con

Cá ngừ chù nguyên con

Cá ngừ vây đen nguyên con

Cá ngừ vi vàng nguyên con

Cá ngừ cắt lát không da không xương

Loin cá ngừ không da

Cá ngừ cắt khối xông CO

Cá ngừ cắt lát xông CO

Cá ngừ Saku xông CO

Cá cờ kiếm bỏ đầu, móc ruột

Cá cờ kiếm Loin không da không xương, xông CO

Cá cờ kiếm cắt lát không da, không xương

Cá cờ kiếm Loin không da không xương

Cá cờ gòn Saku không da, không xương

Cá cờ gòn cắt lát không da không xương

Cá cờ gòn cắt lát còn da, còn xương

Loin cá cờ gòn

Cá nục đuôi đỏ

Cá nục gai đỏ

Cá nục gai xanh

Cá nục hoa

Cá nục sồ

Tôm hấp bỏ đầu

Tôm hấp nguyên con

Tôm thẻ chân trắng nguyên con

Tôm thẻ chân trắng không đầu

Cá ô

Chế biến thủy hải sản

Chế biến thủy hải sản

Chế biến thủy hải sản

Chế biến thủy hải sản

Chế biến thủy hải sản

Cá thu đao

Cá thu đao

Cá thu hủ

Cá Ngừ vây vàng

Mực lá

Mực ống

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU LONG

Địa chỉ : 117B Lý Nam Đế, Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy chế biến: 54 thôn Phước Điền, Phước Đông, Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại : (058) 3711 478 - (058) 3881 307 - Fax : (058) 3730 234 - Email : haisanchaulong@gmail.com - chaulongseafood@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved