Linh kiện máy tính - Pin
Pin Panasonic 2A đỏ
Pin Panasonic 3A
Pin Panasonic 9 V xanh
Pin Panasonic 9V đỏ
Pin Panasonic 3A
Pin Panasonic 3A xanh vĩ 4 viên
Pin Panasonic 2A
Pin Panasonic 9V đỏ
pin trung Panasonic
pin trung Maxcell
Pin con Ó - Pin đại
Pin 2A con Ó "Pin tiểu"
Pin 2A Maxell
Pin 3A Maxell
Pin 3A Energizer

Pin Panasonic 2A đỏ

Pin Panasonic 3A

Pin Panasonic 9 V xanh

Pin Panasonic 9V đỏ

Pin Panasonic 3A

Pin Panasonic 3A xanh vĩ 4 viên

Pin Panasonic 2A

Pin Panasonic 9V đỏ

pin trung Panasonic

pin trung Maxcell

Pin con Ó - Pin đại

Pin 2A con Ó "Pin tiểu"

Pin 2A Maxell

Pin 3A Maxell

Pin 3A Energizer

Pin 2A Energizer

Pin 9V Lucky (Sử dụng Micro)

Pin 9V Maxcel

Pin 9V Energizer

Pin Nút CR2032 (3V)

CÔNG TY TNHH HITI - VIỆT NAM

Địa chỉ : 1075/5, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 79 2100 - Email : huynh_vinhtt@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved