Bảng tên, dây đeo, dây thun ( vòng lớn-trung-bi)
Dây thun vàng ( vòng lớn- vòng nhỏ)
Bảng chức danh
Bảng Tên Kẹp Kim Tây
Dây đeo đầu kẹp
Dây đeo đầu xoay
Dây đeo lụa đầu xoay

Dây thun vàng ( vòng lớn- vòng nhỏ)

Bảng chức danh

Bảng Tên Kẹp Kim Tây

Dây đeo đầu kẹp

Dây đeo đầu xoay

Dây đeo lụa đầu xoay

CÔNG TY TNHH HITI - VIỆT NAM

Địa chỉ : 1075/5, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 79 2100 - Email : huynh_vinhtt@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved