Kệ mica 2,3,4,5 ngăn, rổ nhựa xéo 1, 2, 3 ngăn, hộp cắm bút, sọt rác văn phòng, hộp tài lệu
Kệ 3 ngăn chử Y
Kệ nhựa đa năng 4 ngăn
Rổ nhựa xéo 1 ngăn
Hộp cắm bút 4 màu
Hộp cắm bút Mickey
Hộp cắm bút 168
Hộp cắm bút 170
Hộp cắm bút 174
Hộp cắm bút 183
Sot rác văn phòng màu hồng
Sot rác văn phòng màu xanh biển
Kệ mica 4 ngăn , 5 ngăn
Kệ mica A 4 để Prochure
Kệ xéo
Kệ rổ 3 Ngăn

Kệ 3 ngăn chử Y

Kệ nhựa đa năng 4 ngăn

Rổ nhựa xéo 1 ngăn

Hộp cắm bút 4 màu

Hộp cắm bút Mickey

Hộp cắm bút 168

Hộp cắm bút 170

Hộp cắm bút 174

Hộp cắm bút 183

Sot rác văn phòng màu hồng

Sot rác văn phòng màu xanh biển

Kệ mica 4 ngăn , 5 ngăn

Kệ mica A 4 để Prochure

Kệ xéo

Kệ rổ 3 Ngăn

Kệ 2 Tầng nhựa ráp

Kệ 3 Tầng nhựa ráp

Kệ 2 Tầng trượt Mica

CÔNG TY TNHH HITI - VIỆT NAM

Địa chỉ : 1075/5, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 79 2100 - Email : huynh_vinhtt@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved