Bìa còng, bìa Accor, bìa cây, bìa nút, bìa lá, bìa trình ký, cặp nhiều ngăn, cặp nhựa đựng hồ sơ
Bìa lỗ
Bìa hộp simily có chốt gài
Bìa Accor nhựa King star
Bìa Accor si King star
Bìa Bao Thư King Star
Bìa cột dây nhiều màu
Cặp hộp đựng hồ sơ
Cặp nhựa đựng hồ sơ
Cặp nhựa 12 ngăn
Hộp lưu trử hồ sơ
Hộp lưu trử hồ sơ
Bìa còng nhiều màu
Bìa 3 dây thường
Bìa 3 dây thái dương
Bìa 3 dây Thảo Linh

Bìa lỗ

Bìa hộp simily có chốt gài

Bìa Accor nhựa King star

Bìa Accor si King star

Bìa Bao Thư King Star

Bìa cột dây nhiều màu

Cặp hộp đựng hồ sơ

Cặp nhựa đựng hồ sơ

Cặp nhựa 12 ngăn

Hộp lưu trử hồ sơ

Hộp lưu trử hồ sơ

Bìa còng nhiều màu

Bìa 3 dây thường

Bìa 3 dây thái dương

Bìa 3 dây Thảo Linh

Bìa dây kéo

Bìa 3 dây simily

Bìa 2 lá A4-E310 (Loại 1)

Bìa 2 lá A4 Plus dày

Bìa 2 lá A4 Plus mỏng

Bìa cây gáy đục Bảng nhỏ "1Cm"

Bìa cây gáy trong Bảng Nhỏ

CÔNG TY TNHH HITI - VIỆT NAM

Địa chỉ : 1075/5, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 79 2100 - Email : huynh_vinhtt@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved