Kéo - Dao rọc giấy - Lưỡi dao SDI chính hãng, Lưỡi dao TQ
Lưỡi dao SDI - Nhỏ không tem chống giả
Lưỡi dao SDI - Lớn
Dao rọc giấy SDI nhỏ
Dao rọc giấy SDI lớn
Dao rọc giấy Maped
Dao rọc giấy Maped
Kéo trung cán nâu S.120
Kéo H/s
Kéo lớn S.180
Kéo đại K-19 (Loại Tốt)
Kéo Cực đại K-20 (Loại Tốt)
Kéo Bấm Chỉ
Kéo Maped
Kéo Maped
Kéo Maped

Lưỡi dao SDI - Nhỏ không tem chống giả

Lưỡi dao SDI - Lớn

Dao rọc giấy SDI nhỏ

Dao rọc giấy SDI lớn

Dao rọc giấy Maped

Dao rọc giấy Maped

Kéo trung cán nâu S.120

Kéo H/s

Kéo lớn S.180

Kéo đại K-19 (Loại Tốt)

Kéo Cực đại K-20 (Loại Tốt)

Kéo Bấm Chỉ

Kéo Maped

Kéo Maped

Kéo Maped

Kéo Maped

CÔNG TY TNHH HITI - VIỆT NAM

Địa chỉ : 1075/5, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 79 2100 - Email : huynh_vinhtt@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved