Kim bấm-Bấm Kim-Bấm lỗ - Kẹp giấy- dây Thun
Bấm kim số 10 Plus
Đồ bấm mini SDI - 1110 giá 19.200đ > 10 cái
Bấm kim số 10 Maped
Bấm kim số 10 Maped
Bấm kim số 10 Maped
Bấm kim mini số 10 Maped
Bấm kim số 10 Maped
Bấm kim số 10 Maped
Đồ bấm 1 lổ SDI - 4803 giá 25.000đ > 10 cái
Kim bấm số 10 Max
Kim bấm số 10 Plus
Kim bấm số 10 kw
Bấm kim 50 SA
Bấm kim 50 LA ( bấm 240 tờ)
Bấm kim 50 SA ( bấm 100 tờ)

Bấm kim số 10 Plus

Đồ bấm mini SDI - 1110 giá 19.200đ > 10 cái

Bấm kim số 10 Maped

Bấm kim số 10 Maped

Bấm kim số 10 Maped

Bấm kim mini số 10 Maped

Bấm kim số 10 Maped

Bấm kim số 10 Maped

Đồ bấm 1 lổ SDI - 4803 giá 25.000đ > 10 cái

Kim bấm số 10 Max

Kim bấm số 10 Plus

Kim bấm số 10 kw

Bấm kim 50 SA

Bấm kim 50 LA ( bấm 240 tờ)

Bấm kim 50 SA ( bấm 100 tờ)

Dây thun vàng ( vòng lớn- vòng nhỏ)

Đồ bấm 2 lổ SDI - 8026 giá 126.000đ > 10 cái ( chính hãng)

Bấm lỗ Maped

Bấm lỗ Maped

Bấm lỗ Maped 4 lỗ

Bấm lỗ Maped

Bấm lỗ Maped

Bấm lỗ Maped

Đồ bấm 2 lổ SDI - 60008 giá 19.000đ > 10 cái

Đồ bấm 2 lổ SDI - 8019 giá 35.000đ > 10 cái

Bấm Lỗ PU-01 (Nhỏ gọn)

Bấm Lỗ Eagle 837 (14 Tờ)

Bấm Lỗ W. Trio 912 (17 Tờ)

Bấm Lỗ W. Trio 978 (30 Tờ)

Bấm Lỗ W. Trio 9670 (70 Tờ)

Kẹp Bướm 15mm

Kẹp Bướm 19mm

Kẹp Bướm 25mm

Kẹp Bướm 32mm

Kẹp Bướm 41mm

CÔNG TY TNHH HITI - VIỆT NAM

Địa chỉ : 1075/5, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 79 2100 - Email : huynh_vinhtt@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved