Giấy gói quà- Giỏ nhựa xin xắn, sọt rác văn phòng
Bao kiếng gói quà
Giấy kiếng gói quà, kiếng trong
Giấy kiếng gói quà, kiếng đục
Giấy dúm làm hoa
Giấy gấp sao
Giấy gói quà hàn quốc
Giấy gói quà lụa
Giấy gói quà cao cấp
Giỏ hai nút nhỏ, trung
Giỏ xếp lớn màu tím
Sot rác văn phòng màu hồng
Sot rác văn phòng màu xanh biển
Giỏ xếp lớn màu hồng

Bao kiếng gói quà

Giấy kiếng gói quà, kiếng trong

Giấy kiếng gói quà, kiếng đục

Giấy dúm làm hoa

Giấy gấp sao

Giấy gói quà hàn quốc

Giấy gói quà lụa

Giấy gói quà cao cấp

Giỏ hai nút nhỏ, trung

Giỏ xếp lớn màu tím

Sot rác văn phòng màu hồng

Sot rác văn phòng màu xanh biển

Giỏ xếp lớn màu hồng

CÔNG TY TNHH HITI - VIỆT NAM

Địa chỉ : 1075/5, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 79 2100 - Email : huynh_vinhtt@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved