Giấy note - Giấy phân trang
Giấy Note vàng
Giấy Note 5 màu
Giấy Note 5 màu
Giấy Note nhiều màu
Bìa sần vân cao cấp các màu (230gsm)
Bìa A4 màu xanh biển, xanh lá, hồng, vàng, trắng (160gsm)
Giấy note 3 màu
Giấy note 4 màu
Giấy note 5 màu
Giấy phân trang
Giấy phân trang
Giấy phân trang
Giấy phân trang
Giấy phân trang
Giấy phân trang

Giấy Note vàng

Giấy Note 5 màu

Giấy Note 5 màu

Giấy Note nhiều màu

Bìa sần vân cao cấp các màu (230gsm)

Bìa A4 màu xanh biển, xanh lá, hồng, vàng, trắng (160gsm)

Giấy note 3 màu

Giấy note 4 màu

Giấy note 5 màu

Giấy phân trang

Giấy phân trang

Giấy phân trang

Giấy phân trang

Giấy phân trang

Giấy phân trang

Giấy phân trang

CÔNG TY TNHH HITI - VIỆT NAM

Địa chỉ : 1075/5, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 79 2100 - Email : huynh_vinhtt@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved