Giấy in - Giấy photo
Giấy IK Gold A 4 - 70 giá 49.000đ
Giấy A4 80 Double A
Giấy IK Plus A 4 - 70
Giấy A3 80 PaperOne
Giấy IK Plus A 4 - 80
Giấy A4 70 A+
Giấy XG A 4 - 65 giá 43.000đ
Giấy XG A 4 - 70 giá 49.000đ
Giấy XG A 4 - 80 giá 56.000đ
Giấy Copy Fit A 4-70 giá 49.000đ
Giấy Clever Up A 4 -70, giá 47.500đ
Giấy Clever Up A 4 -80
Giấy Excellen A 4 - 70
Giấy A4 70 Idea
Giấy A4 70 Supreme

Giấy IK Gold A 4 - 70 giá 49.000đ

Giấy A4 80 Double A

Giấy IK Plus A 4 - 70

Giấy A3 80 PaperOne

Giấy IK Plus A 4 - 80

Giấy A4 70 A+

Giấy XG A 4 - 65 giá 43.000đ

Giấy XG A 4 - 70 giá 49.000đ

Giấy XG A 4 - 80 giá 56.000đ

Giấy Copy Fit A 4-70 giá 49.000đ

Giấy Clever Up A 4 -70, giá 47.500đ

Giấy Clever Up A 4 -80

Giấy Excellen A 4 - 70

Giấy A4 70 Idea

Giấy A4 70 Supreme

Giấy number one 70

Giấy number one 80

CÔNG TY TNHH HITI - VIỆT NAM

Địa chỉ : 1075/5, Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 66 79 2100 - Email : huynh_vinhtt@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved