Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Mr Nguyễn Đình Trung
0913 244 162
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Giầy
Giầy Asian buộc dây
Giầy Asian không dây
Giầy da
Giầy phòng sạch
Giầy phòng sạch
Giầy vải phòng sạch
Giầy da bảo hộ
Ủng bảo hộ

Giầy Asian buộc dây

Giầy Asian không dây

Giầy da

Giầy phòng sạch

Giầy phòng sạch

Giầy vải phòng sạch

Giầy da bảo hộ

Ủng bảo hộ

CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHIỆP TUẤN HUYỀN

Địa chỉ : 206 Khu II, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại : (031) 353 4745 - Fax : (031) 353 4465 - Email : tuanhuyentrading@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved