Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Mr Nguyễn Đình Trung
0913 244 162
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Đồ 3M
Mặt nạ phòng độc 3M
Giấy phòng sạch
Giấy phòng sạch
Khẩu trang 3m 8210
Khẩu trang 3M 9913
Khẩu trang giấy trắng
Khẩu trang giấy trắng
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Kính bảo hộ 3M 334
Mặt nạ đôi 6100
Mặt nạ đơn 3200
Nút bịt tai chống ồn 3M 1270
Nút bịt tai 1110
Nút bịt tai 1270

Mặt nạ phòng độc 3M

Giấy phòng sạch

Giấy phòng sạch

Khẩu trang 3m 8210

Khẩu trang 3M 9913

Khẩu trang giấy trắng

Khẩu trang giấy trắng

Khẩu trang than hoạt tính

Khẩu trang than hoạt tính

Kính bảo hộ 3M 334

Mặt nạ đôi 6100

Mặt nạ đơn 3200

Nút bịt tai chống ồn 3M 1270

Nút bịt tai 1110

Nút bịt tai 1270

CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHIỆP TUẤN HUYỀN

Địa chỉ : 206 Khu II, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại : (031) 353 4745 - Fax : (031) 353 4465 - Email : tuanhuyentrading@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved