Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Mr Nguyễn Đình Trung
0913 244 162
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Giấy nhám
Giấy nhám cuộn
Giấy nhám cuộn
Giấy nhám
Giấy nhám Sakyo
Giấy nhám Sakyo
Giấy nhám Sakyo
Ráp địa

Giấy nhám cuộn

Giấy nhám cuộn

Giấy nhám

Giấy nhám Sakyo

Giấy nhám Sakyo

Giấy nhám Sakyo

Ráp địa

CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHIỆP TUẤN HUYỀN

Địa chỉ : 206 Khu II, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại : (031) 353 4745 - Fax : (031) 353 4465 - Email : tuanhuyentrading@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved