Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Mr Nguyễn Đình Trung
0913 244 162
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Băng dính
Băng dính 2 mặt
Băng dính cảnh báo
Băng dính nano
Băng dính nano
Băng dính nano
Băng dính giấy
Băng dính nylon
Băng dính nylon
Băng dính nylon
Băng dính nylon
Băng dính simili
Băng dính simili
Băng dính simili
Băng dính trong
Băng dính trong

Băng dính 2 mặt

Băng dính cảnh báo

Băng dính nano

Băng dính nano

Băng dính nano

Băng dính giấy

Băng dính nylon

Băng dính nylon

Băng dính nylon

Băng dính nylon

Băng dính simili

Băng dính simili

Băng dính simili

Băng dính trong

Băng dính trong

Băng dính trong

Băng dính vải

Băng dính văn phòng

Băng dính xốp

Băng dính điện nano

Băng dính đục

Băng dính giấy

Băng dính OPP đục

Băng keo vải

Băng dính cảnh báo

CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHIỆP TUẤN HUYỀN

Địa chỉ : 206 Khu II, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại : (031) 353 4745 - Fax : (031) 353 4465 - Email : tuanhuyentrading@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved