Hình ảnh nhà máy, kho xưởng & máy móc
Nhà Máy
Nhà Máy
bồn chứa
bồn chứa
bồn chứa
lò nung
lò nấu Potass...Silicate.JPG
Kho xưởng
Kho xưởng
Kho xưởng
Kho xưởng

Nhà Máy

Nhà Máy

bồn chứa

bồn chứa

bồn chứa

lò nung

lò nấu Potass...Silicate.JPG

Kho xưởng

Kho xưởng

Kho xưởng

Kho xưởng

CÔNG TY TNHH HỒNG THU HUYỀN

Địa chỉ : 15/65 Khu Phố 3, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Xưởng: Khu Kinh Tế K860, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại : (061) 3671 238 - Fax : (061) 3671 239 - Email : hongthuhuyen@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved