STPP additives and auxiliary
KL082 Grinding aid Chất trợ nghiền
KL085 Chất trợ nghiền - Grinding aid
Keo cứng xương KL 070
STPP KL088
STPP - KL082
STPP - KL080
Keo cứng xương
KL080 - Grinding aid Chất trợ nghiền
Keo cứng xương
Auxillary material

KL082 Grinding aid Chất trợ nghiền

KL085 Chất trợ nghiền - Grinding aid

Keo cứng xương KL 070

STPP KL088

STPP - KL082

STPP - KL080

Keo cứng xương

KL080 - Grinding aid Chất trợ nghiền

Keo cứng xương

Auxillary material

CÔNG TY TNHH HỒNG THU HUYỀN

Địa chỉ : 15/65 Khu Phố 3, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Xưởng: Khu Kinh Tế K860, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại : (061) 3671 238 - Fax : (061) 3671 239 - Email : hongthuhuyen@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved