Printing glaze, Screen printing oil, Ceramic glaze
Glaze stains (Màu in lụa)
Men in chìm
Ceramic pigment (Màu cho thân gạch)
Luster (Men dạ quang)
Printing glaze (Men in lụa)
Screen printing oil (Dầu in lụa)

Glaze stains (Màu in lụa)

Men in chìm

Ceramic pigment (Màu cho thân gạch)

Luster (Men dạ quang)

Printing glaze (Men in lụa)

Screen printing oil (Dầu in lụa)

CÔNG TY TNHH HỒNG THU HUYỀN

Địa chỉ : 15/65 Khu Phố 3, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Xưởng: Khu Kinh Tế K860, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại : (061) 3671 238 - Fax : (061) 3671 239 - Email : hongthuhuyen@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved