Bột Silica
thủy tinh lỏng
Thủy tinh lỏng
Men in chìm
Glaze stains (Màu in lụa)
Screen printing oil (Dầu in lụa)
Printing glaze (Men in lụa)
Luster (Men dạ quang)
Ceramic pigment (Màu cho thân gạch)
STPP - KL080
STPP - KL082
STPP KL088
Keo cứng xương KL 070
KL085 Chất trợ nghiền - Grinding aid
KL082 Grinding aid Chất trợ nghiền

KL080 - Grinding aid Chất trợ nghiền

Keo cứng xương

Keo cứng xương

Kho xưởng

Kho xưởng

Kho xưởng

Kho xưởng

Auxillary material

Ceramic pigment (Màu cho thân gạch)

Crystal polish frit (Men thuỷ tinh dùng cho gạch lót tường)

Floor tile polish frit (Men dùng cho gạch lát sàn nhà)

Luster (Men dạ quang)

Printing glaze (Men in lụa)

Screen printing oil (Dầu in lụa)

Glaze stains (Màu in lụa)

KL082 Grinding aid Chất trợ nghiền

KL085 Chất trợ nghiền - Grinding aid

Thủy tinh lỏng

Nhà Máy

Nhà Máy

bồn chứa

bồn chứa

bồn chứa

lò nung

lò nấu Potass...Silicate.JPG

Keo cứng xương KL 070

thủy tinh lỏng

STPP KL088

STPP - KL082

Bột Silica

STPP - KL080

Men in chìm

CÔNG TY TNHH HỒNG THU HUYỀN

Địa chỉ : 15/65 Khu Phố 3, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Xưởng: Khu Kinh Tế K860, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại : (061) 3671 238 - Fax : (061) 3671 239 - Email : hongthuhuyen@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved