GIẤY FOR + GiẤY BÌA + GiẤY IN ẢNH + GiẤY NIÊM PHONG …..
Giấy Fort màu A4 70 (500 tờ)
Giấy Fort màu A5 70 (500 tờ)
Giấy ford màu 80 A4 (500 Tờ)
Giấy Fort màu A5 80 (500 tờ)
Giấy Fort 5 màu dạ quang A4 (250 tờ/5 màu)
Giấy Fort dạ quang A4 (250 tờ)
Bìa Cứng Thái Lan A4 (100 tờ)
Bìa Cứng Thái Lan A3 (100 tờ)
Giấy Bìa Cứng Mỹ A4 (100 tờ)
Giấy Bìa Cứng Mỹ A3 (100 tờ)
Giấy Bìa Cứng Mỹ A4
Giấy Bìa Cứng Mỹ A3
Bìa Cứng Thơm có hoa văn A4 (100 tờ)
Giấy Bìa mỏng Thơm A4 có hoa văn 1 mặt (250 tờ)
Bìa Cứng Thơm A4 có gân

Giấy Fort màu A4 70 (500 tờ)

Giấy Fort màu A5 70 (500 tờ)

Giấy ford màu 80 A4 (500 Tờ)

Giấy Fort màu A5 80 (500 tờ)

Giấy Fort 5 màu dạ quang A4 (250 tờ/5 màu)

Giấy Fort dạ quang A4 (250 tờ)

Bìa Cứng Thái Lan A4 (100 tờ)

Bìa Cứng Thái Lan A3 (100 tờ)

Giấy Bìa Cứng Mỹ A4 (100 tờ)

Giấy Bìa Cứng Mỹ A3 (100 tờ)

Giấy Bìa Cứng Mỹ A4

Giấy Bìa Cứng Mỹ A3

Bìa Cứng Thơm có hoa văn A4 (100 tờ)

Giấy Bìa mỏng Thơm A4 có hoa văn 1 mặt (250 tờ)

Bìa Cứng Thơm A4 có gân

Giấy thuốc Epson A4

Giấy in ảnh Epson A4

Giấy in ảnh A4

Giấy in ảnh A3

Giấy in ảnh A3

Giấy in ảnh A4

Giấy in ảnh A4

Giấy niêm phong A4

Giấy can Gateway A4 (83gm)

Giấy Cuộn (Giấy tính tiền siêu thị: 37/42/44/57*30m) in Kim

Giấy Cuộn (Giấy tính tiền siêu thị: 57/75/80*30m) in Nhiệt

Giấy Fax nhiệt Sakura 210/216 *30

Giấy Liên Sơn 210-279 (1 Liên)

Giấy Liên Sơn 240-279 (1 Liên)

Giấy Liên Sơn 380-279 (1 Liên)

Giấy Liên Sơn 210-279 (2,3,4,5 Liên)

Giấy Liên Sơn 240-279 (2,3,4,5 Liên)

Giấy Liên Sơn 380-279 (2,3,4,5 Liên)

Giấy Viết thư

Giấy màu (Thủ Công)

Giấy màu (Thủ Công)

Bé Tập Tô Màu Thiên Long

Bé Tập Tô Màu Giấy A4

Giấy Roky (Làm báo tường)

Giấy cuộn A1 100 (8 Kg)

Giấy cuộn A0 80 (8 Kg)

Giấy cuộn A0 100 (8 Kg)

Giấy A1 (70) 500 Tờ

Giấy A1 (80) 500 Tờ


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO HUY SMILE

Địa chỉ : 60/9 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (Số mới: 10 Phạm Ngọc Thảo, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú - TPHCM)
Điện thoại : (08) 3816 3567 - (08) 3816 0667 - Fax : (08) 3816 0466 - Email : vanphongphambaohuy@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved