DỤNG CỤ MỸ THUẬT - THƯỚC
Compa "Sử dụng Bút Chì"
Compa "Sử dụng min Chì"
Sáp màu Queen (12 màu)
Sáp màu Queen (18 màu)
Sáp màu WinQ (12 màu)
Sáp màu WinQ (18 màu)
Sáp Vặn Gstar 406 (12 màu)
Sáp Vặn Gstar 906 (18 màu)
Sáp màu Mango (Hộp 100 Cây)
Sáp dầu (Hộp 16 màu)
Màu nước Con Công WinQ(12 màu)
Màu nước Con Cá WinQ
Màu nước Sắc xuân WinQ "W-06"(12 màu)
Màu nước Win Q - WA12 (12 màu)
Màu nước Thiên Long WACO 05 (12 màu)

Compa "Sử dụng Bút Chì"

Compa "Sử dụng min Chì"

Sáp màu Queen (12 màu)

Sáp màu Queen (18 màu)

Sáp màu WinQ (12 màu)

Sáp màu WinQ (18 màu)

Sáp Vặn Gstar 406 (12 màu)

Sáp Vặn Gstar 906 (18 màu)

Sáp màu Mango (Hộp 100 Cây)

Sáp dầu (Hộp 16 màu)

Màu nước Con Công WinQ(12 màu)

Màu nước Con Cá WinQ

Màu nước Sắc xuân WinQ "W-06"(12 màu)

Màu nước Win Q - WA12 (12 màu)

Màu nước Thiên Long WACO 05 (12 màu)

Cọ Vẽ Tròn

Cọ Vẽ Dẹp

Cọ Vẽ (Bộ 6 cây)

Vỉ pha màu nước

Sáp nặn hình thơm Mic (5 màu)


Đất nặn 10 màu Win Q

Sáp nặn hình thơm WinQ (200gram)

Que Tính Học Sinh

Thước Thẳng SR-02 (20cm)

Thước Thẳng SR-03 (30cm)

Thước Thẳng (50cm)

Thước Thẳng (15cm)

Thước Thẳng (20cm)

Thước Thẳng (30cm)

Thước Thẳng (50cm)

Thước Bộ T-160 (5 Cây)

Thước Bộ T-140 (4 Cây)Thước Ellipse

Thước Lõ Tròn C-2004

Thước Hình Học C-2006

Thước Cửu Chương

Thước L505

Thước Dây
Thước cuộn công trình 7.5m

Thước cuộn công trình 5m


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO HUY SMILE

Địa chỉ : 60/9 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (Số mới: 10 Phạm Ngọc Thảo, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú - TPHCM)
Điện thoại : (08) 3816 3567 - (08) 3816 0667 - Fax : (08) 3816 0466 - Email : vanphongphambaohuy@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved