BÌA KIẾNG-ÉP PLASTIC
Bìa Kiếng A4
Bìa Kiếng A3
Ép Plastic A4 (40 Mic)
Ép Plastic A4 (60 Mic)
Ép Plastic A4 (80 Mic)
Ép Plastic A4 (100 Mic)
Ép Plastic A3 (40 Mic)
Ép Plastic A3 (80 Mic)
Nhựa bao tập, bản đồ, báo tường (cuộn)

Bìa Kiếng A4

Bìa Kiếng A3

Ép Plastic A4 (40 Mic)

Ép Plastic A4 (60 Mic)

Ép Plastic A4 (80 Mic)

Ép Plastic A4 (100 Mic)

Ép Plastic A3 (40 Mic)

Ép Plastic A3 (80 Mic)

Nhựa bao tập, bản đồ, báo tường (cuộn)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO HUY SMILE

Địa chỉ : 60/9 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (Số mới: 10 Phạm Ngọc Thảo, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú - TPHCM)
Điện thoại : (08) 3816 3567 - (08) 3816 0667 - Fax : (08) 3816 0466 - Email : vanphongphambaohuy@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved