BAO THƯ
Bao thư sọc màu
Bao thư trắng 12*18 không keo
Bao thư trắng 12*18 có keo
Bao thư trắng 12*22 không keo
Bao thư trắng 12*22 có keo
Bao thư trắng (A5) 18*24 không keo
Bao thư trắng (A5) 18*24 có keo
Bao thư trắng (A4) 25*35 không keo
Bao thư trắng (A4) 25*35 không keo
Bao thư vàng (A4) 25*35 không keo
Bao thư vàng (A4) 25*35 có keo

Bao thư sọc màu

Bao thư trắng 12*18 không keo

Bao thư trắng 12*18 có keo

Bao thư trắng 12*22 không keo

Bao thư trắng 12*22 có keo

Bao thư trắng (A5) 18*24 không keo

Bao thư trắng (A5) 18*24 có keo

Bao thư trắng (A4) 25*35 không keo

Bao thư trắng (A4) 25*35 không keo

Bao thư vàng (A4) 25*35 không keo

Bao thư vàng (A4) 25*35 có keo
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO HUY SMILE

Địa chỉ : 60/9 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (Số mới: 10 Phạm Ngọc Thảo, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú - TPHCM)
Điện thoại : (08) 3816 3567 - (08) 3816 0667 - Fax : (08) 3816 0466 - Email : vanphongphambaohuy@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved