CHỨNG TỪ-SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Hóa đơn - 1 liên mõng (60 tờ)
Phiếu Thu - 1 liên mõng (60 tờ)
Phiếu Chi - 1 liên mõng (60 tờ)
Phiếu Xuất - 1 liên mõng (60 tờ)
Phiếu Nhập - 1 liên mõng (60 tờ)
Hóa đơn - 1 liên dày (100 tờ)
Phiếu Thu - 1 liên dày (100 tờ)
Phiếu Chi - 1 liên dày (100 tờ)
Phiếu Xuất - 1 liên dày (100 tờ)
Phiếu Nhập - 1 liên dày (100 tờ)
Hóa đơn - 2,3 liên mõng (60 tờ)
Phiếu Thu - 2,3 liên mõng (60 tờ)
Phiếu Chi - 2,3 liên mõng (60 tờ)
Phiếu Xuất - 2,3 liên mõng (60 tờ)
Phiếu Nhập - 2,3 liên mõng (60 tờ)

Hóa đơn - 1 liên mõng (60 tờ)

Phiếu Thu - 1 liên mõng (60 tờ)

Phiếu Chi - 1 liên mõng (60 tờ)

Phiếu Xuất - 1 liên mõng (60 tờ)

Phiếu Nhập - 1 liên mõng (60 tờ)

Hóa đơn - 1 liên dày (100 tờ)

Phiếu Thu - 1 liên dày (100 tờ)

Phiếu Chi - 1 liên dày (100 tờ)

Phiếu Xuất - 1 liên dày (100 tờ)

Phiếu Nhập - 1 liên dày (100 tờ)

Hóa đơn - 2,3 liên mõng (60 tờ)

Phiếu Thu - 2,3 liên mõng (60 tờ)

Phiếu Chi - 2,3 liên mõng (60 tờ)

Phiếu Xuất - 2,3 liên mõng (60 tờ)

Phiếu Nhập - 2,3 liên mõng (60 tờ)

Hóa đơn - 2,3 liên dày (100 tờ)

Phiếu Thu - 2,3 liên dày (100 tờ)

Phiếu Chi - 2,3 liên dày (100 tờ)

Phiếu Xuất - 2,3 liên dày (100 tờ)

Phiếu Nhập - 2,3 liên dày (100 tờ)

Phiếu Thu - 2,3 liên dày Đặt Biệt (150 tờ)

Phiếu Chi - 2,3 liên dày Đặt Biệt (150 tờ)

Phiếu Xuất - 2,3 liên dày Đặt Biệt (150 tờ)

Phiếu Nhập - 2,3 liên dày Đặt Biệt (150 tờ)

Hóa đơn - 1 liên dày (100 tờ) "A5"

Phiếu Thu - 2,3 liên dày (100 tờ) "A5"

Hóa đơn - 2 liên dày (100 tờ) "A5"

Phiếu Chi - 2,3 liên dày (100 tờ) "A5"

Phiếu Xuất - 2,3 liên dày (100 tờ)

Phiếu Nhập - 2,3 liên dày (100 tờ)

Phiếu Thu - 2,3 liên dày Đặt Biệt (150 tờ) "A5"

Phiếu Chi - 2,3 liên dày Đặt Biệt (150 tờ) "A5"

Phiếu Xuất - 2,3 liên dày Đặt Biệt (150 tờ)

Phiếu Nhập - 2,3 liên dày Đặt Biệt (150 tờ) "A5"

Sổ Quỹ Tiền Mặt A4

Giấy giới thiệu (1 liên trắng đẹp)

Biên Nhận (1 liên trắng đẹp)

Cùi vé giữ xe - có số seri 2 Bên

Cùi vé giữ xe - có số seri 2 Bên (Có Hình Xe)

Hợp đồng lao động

Bìa hồ sơ giấy

Bìa hồ sơ giấy "Vàng"

Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe

Thẻ chấm công


anh them

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO HUY SMILE

Địa chỉ : 60/9 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (Số mới: 10 Phạm Ngọc Thảo, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú - TPHCM)
Điện thoại : (08) 3816 3567 - (08) 3816 0667 - Fax : (08) 3816 0466 - Email : vanphongphambaohuy@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved