SỔ- TẬP CÁC LOẠI
Sổ tay Nhỏ
Sổ Tay Trung (9*15 cm)
Sổ Tay Nhỏ "Lò Xo"
Sổ Caro Xé (8*11.5cm)
Sổ Caro Xé (9*15.5cm)
CK4 mỏng (10.5*16) (Loại 1 - Trắng đẹp)
CK5 mỏng (12*17.5) (Loại 1 - Trắng đẹp)
CK7 mỏng (Loại 1 - Trắng đẹp)
CK7 dày (Loại 1 - Trắng đẹp)
CK9 mõng (Loại 1 - Trắng đẹp)
CK9 dày (Loại 1 - Trắng đẹp)
Sổ da A 4 mõng (Loại 1 - Trắng đẹp)
Sổ da A 4 dày (Loại 1 - Trắng đẹp)
Sổ lò xo A5 mõng
Sổ lò xo A5 dầy

Sổ tay Nhỏ

Sổ Tay Trung (9*15 cm)

Sổ Tay Nhỏ "Lò Xo"

Sổ Caro Xé (8*11.5cm)

Sổ Caro Xé (9*15.5cm)

CK4 mỏng (10.5*16) (Loại 1 - Trắng đẹp)

CK5 mỏng (12*17.5) (Loại 1 - Trắng đẹp)

CK7 mỏng (Loại 1 - Trắng đẹp)

CK7 dày (Loại 1 - Trắng đẹp)

CK9 mõng (Loại 1 - Trắng đẹp)

CK9 dày (Loại 1 - Trắng đẹp)

Sổ da A 4 mõng (Loại 1 - Trắng đẹp)

Sổ da A 4 dày (Loại 1 - Trắng đẹp)

Sổ lò xo A5 mõng

Sổ lò xo A5 dầy

Sổ lò xo A4 dầy

Sổ lò xo A4 mõng
Sổ Caro 21*33 (Mập) - 480 Trang

Sổ Caro 25*33 (dầy) - 208 Trang

Sổ Caro 25*33 (dầy ĐB) - 336 Trang

Sổ Caro 25*33 (Mập) - 480 Trang

Sổ Caro 30*40 (dầy) - 200 Trang

Sổ Caro 30*40 (dầy ĐB) - 320 Trang

Sổ Nhật Ký Điện Thoại

Sổ da

Sổ da có kèm theo bút (Loại 1)


Tập Vina Book (200 Trang)

Tập Thuận Tiến


Tập Hoà Bình

Tập Thuận Tiến "Heo Vàng" (96 Trang) 4 ô ly 2*2mm

Tập Thuận Tiến "Chuột vàng" (96 Trang) 4 ô ly 2*2mm

Tập Thuận Tiến "Điểm 10" (96 Trang) 4 ô ly 2*2mm
Tập Thuận Tiến "Đông Hồ" (200 Trang)


Tập Thuận Tiến "Quê Hương" (200 Trang)


Tập Thuận Tiến

Tập Thuận Tiến

Tập campus Flower A5(100 Trang)

Bìa Bao Tập - Có in

Bìa Bao Sách - Có inTập Thuận Tiến "Tranh Lụa" (200 Trang)


Tập Baby Love 48 Trang (Tân Thuận Tiến)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO HUY SMILE

Địa chỉ : 60/9 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (Số mới: 10 Phạm Ngọc Thảo, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú - TPHCM)
Điện thoại : (08) 3816 3567 - (08) 3816 0667 - Fax : (08) 3816 0466 - Email : vanphongphambaohuy@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved