GIẤY IN-PHOTO
Giấy A4 80 Double A
Giấy A3 80 Double A
Giấy A5 80 Double A
Giấy A4 70 Double A
Giấy A4 70 PaperOne
Giấy A3 70 PaperOne
Giấy A4 80 PaperOne
Giấy A3 80 PaperOne
Giấy A4 100 PaperOne
Giấy A4 70 Supreme
Giấy A5 70 Supreme
Giấy A4 80 Supreme
Giấy A5 80 Supreme
Giấy A3 80 Supreme
Giấy A4 70 Idea

Giấy A4 80 Double A

Giấy A3 80 Double A

Giấy A5 80 Double A

Giấy A4 70 Double A

Giấy A4 70 PaperOne

Giấy A3 70 PaperOne

Giấy A4 80 PaperOne

Giấy A3 80 PaperOne

Giấy A4 100 PaperOne

Giấy A4 70 Supreme

Giấy A5 70 Supreme

Giấy A4 80 Supreme

Giấy A5 80 Supreme

Giấy A3 80 Supreme

Giấy A4 70 Idea

Giấy A5 70 Idea

Giấy A4 80 Idea

Giấy A5 80 Idea

Giấy A4 70 IK Plus

Giấy A4 80 Ik Plus

Giấy A4 70 A+

Giấy A4 70 Clever Up

Giấy A5 70 Clever Up

Giấy A4 80 Clever Up

Giấy A4 70 Zap


Bìa Cứng Thơm A4 dạ quang

Giấy A4 70 Copy Excellene

Giấy A4 70 Lazer IT

Giấy A4 80 IK Gold

Giấy A4 70 Accura

Giấy A4 80 Smart Copy

Giấy A4 72 Excel

Giấy A5 72 Excel

Giấy A4 82 Excel

Giấy A5 82 Excel "Indo" Trắng đẹp

Giấy A4 120 Excel "Indo" Trắng đẹp

Giấy A3 72 Excel

Giấy A3 82 Excel

Giấy Bãi Bằng Vàng A4 70

Giấy A4 70 Excel (2500 Tờ)

Giấy A4 70 Copy Fit

Giấy A4 70 Andalas

Giấy A4 80 Copy Fit

Giấy A4 70 IK Gold

Giấy A4 70 Yes

Giấy A4 70 Ultimate

Giấy A4 70 Superpaper

Giấy A4 80 SurePaper ProGiấy A4 70 Paper Coin

Giấy A4 70 Lucky

Giấy A4 70 PPC

Giấy A4 70 Star

Giấy A4 70 Copy Paper

Giấy A4 70 White Rose

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO HUY SMILE

Địa chỉ : 60/9 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (Số mới: 10 Phạm Ngọc Thảo, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú - TPHCM)
Điện thoại : (08) 3816 3567 - (08) 3816 0667 - Fax : (08) 3816 0466 - Email : vanphongphambaohuy@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved