Cách nhiệt cho thiết bị
Nhà máy Kim Tín
Nhà máy lọc dầu Nam Việt
Công trình Tico
Công trình Tico
Công trình Dongwha
Công trình Dongwha
Công trình Formosa
Công trình Formosa
Công trình Veco
Công trình Veco
Công trình Veco
Công trình Veco
Công trình Veco

Nhà máy Kim Tín

Nhà máy lọc dầu Nam Việt

Công trình Tico

Công trình Tico

Công trình Dongwha

Công trình Dongwha

Công trình Formosa

Công trình Formosa

Công trình Veco

Công trình Veco

Công trình Veco

Công trình Veco

Công trình Veco

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÁCH NHIỆT THÁI DƯƠNG

Địa chỉ : 174 Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3553 4728 - Fax : (08) 3553 4729 - Email : thaiduongisc@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved