Một số sản phẩm cách nhiệt lạnh
Cao su lưu hóa có giấy bạc dạng tấm
Cao su lưu hóa dạng tấm
Cao su lưu hóa dạng ống
Cao su cách nhiệt
Sản phẩm cách nhiệt lạnh
Cùm dẹp
Cùm tròn
Cùm ty
Cao su cách nhiệt
Cao su cách nhiệt
Foam đế vuông
Foam đế vuông
Foam tròn
Sản phẩm cách nhiệt lạnh
Sản phẩm cách nhiệt lạnh

Cao su lưu hóa có giấy bạc dạng tấm

Cao su lưu hóa dạng tấm

Cao su lưu hóa dạng ống

Cao su cách nhiệt

Sản phẩm cách nhiệt lạnh

Cùm dẹp

Cùm tròn

Cùm ty

Cao su cách nhiệt

Cao su cách nhiệt

Foam đế vuông

Foam đế vuông

Foam tròn

Sản phẩm cách nhiệt lạnh

Sản phẩm cách nhiệt lạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÁCH NHIỆT THÁI DƯƠNG

Địa chỉ : 174 Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3553 4728 - Fax : (08) 3553 4729 - Email : thaiduongisc@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved