Bông cuộn
Bông kiện
XPS
XPS
Bông khoáng
Bông khoáng
Sản phẩm cách nhiệt lạnh
Sản phẩm cách nhiệt lạnh
Foam tròn
Foam đế vuông
Foam đế vuông
Cùm ty
Cùm tròn
Cùm dẹp
Sản phẩm cách nhiệt lạnh

CTR Becamex

CTR GARMENDEPT

Karaoke Hoàng Lan

Trường Quốc Tế Anh Việt

Nhà máy tole Tân Phước Khanh

Công trình Hồng Nhựt

Công trình Dongwha

Tòa nhà Điện Lực

Nhà máy Colgate - Cách nhiệt hệ thống chiller

Ống gió

Ống gió

Foam tròn

Sản phẩm cách nhiệt lạnh

Công trình Veco

Công trình Dongwha

Công trình NM Kim Tín

Công trình Veco

Công trình Yazaky

Cách nhiệt đường ống lạnh Hiang Kie

Cao su Vimex - HN

Nhà máy kính nổi VGI

Nhà máy tole Tân Phước Khánh

Tico 2

Nhà máy Cồn NIVL

XPS

Nhà máy lọc dầu Nam Việt

Foam đế vuông

Sản phẩm cách nhiệt lạnh

Công trình Dongwha

Công trình NM NIVL

Nhà máy tole Tân Phước Khanh

Nhà máy Tole Tân Phước Khanh

Cách nhiệt đường ống lạnh Hiang Kie

Cách nhiệt đường ống lạnh Hiang Kie

Nhà Máy Hiang Kie

CTR Hiang Kie

Cao su Vimex - HN

Cao su Vimex - HN

Bông khoáng

Bông khoáng

Công trình container

Công trình container

Công trình MHI

Công trình MHI

Karaoke Hoàng Lan

Trường Quốc Tế Anh Việt

Nhà máy Kim Tín

Nhà máy bia Bến Thành

Nhà máy cơ điện

Nhà máy Colgate - cách nhiệt hệ thống chiller

Nhà máy cồn NIVL

Nhà máy kính nổi VGI

Nhà máy lọc dầu Nam Việt

Nhà máy Lotte Bình Dương

Nhà máy Lotte Bình Dương

Tico

Cao su cách nhiệt

Cao su cách nhiệt

Cao su cách nhiệt

Công trình Hồng Nhựt

Công trình Dongwa

Nhà máy kính nổi VGI

Công trình Tico

Công trình Dongwha

Công trình Formosa

XPS

Bông kiện

Bông cuộn

Công trình Tico

Nhà máy Kim Tín

Công trình Formosa

Tòa nhà Điện Lực

Nhà máy Colgate - Cách nhiệt hệ thống chiller

Ống gió

Ống gió

Ống gió

Ống gió

Ống gió

Cao su lưu hóa có giấy bạc dạng tấm

Cao su lưu hóa dạng tấm

Cao su lưu hóa dạng ống

Sản phẩm cách nhiệt lạnh

Cùm dẹp

Cùm tròn

Cùm ty

Foam đế vuông

Công trình Yazaky

Công trình Yazaky

Công trình Yazaky

Công trình Yazaky

Công trình Veco

Công trình Veco

Công trình Dongwha

Công trình Dongwha

Công trình Dongwha

Công trình Cà Phê Ngon

Công trình Cà Phê Ngon

Công trình Dongwa

Nhà máy kính nổi VGI

Nhà máy cơ điện

Nhà máy tole Tân Phước Khanh

Nhà Máy Tole Tân Phước Khanh

Nhà Máy Tole Tân Phước Khanh

Công trình Veco

Công trình Veco

Công trình Veco

Công trình Veco

Công trình Yazaky

Công trình Yazaky

Cách nhiệt bằng PU foam

Cách nhiệt bằng PU foam

Công trình Yazaky

Công trình Veco

Công trình Veco

Công trình Veco

Nhà máy BACONCO

Nhà máy Tico

Phiếu kết quả thử nghiệm

Chứng nhận An Toàn Vật Liệu

Cách nhiệt đường ống lạnh Hiang Kie

Cách nhiệt đường ống lạnh Hiang Kie

Cách nhiệt đường ống lạnh Hiang Kie

Nhà Máy Hiang Kie

Nhà Máy Hiang Kie

Nhà Máy Hiang Kie

Nhà Máy Hiang Kie

Nhà Máy Hiang Kie

Nhà Máy Hiang Kie

Nhà Máy Hiang Kie

CTR Hiang Kie

CTR Hiang Kie

CTR Hiang Kie

Cao su Vimex - HN

Cao su Vimex - HN

Cao su Vimex - HN

Cao su Vimex - HN

Cao su Vimex - HN

Cao su Vimex - HN

Công trình Yazaky

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÁCH NHIỆT THÁI DƯƠNG

Địa chỉ : 174 Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3553 4728 - Fax : (08) 3553 4729 - Email : thaiduongisc@vnn.vn

© 2008 - 2011. All rights reserved