Thiết bị nhà bếp
Đồ gia dụng
Thiết bị nhà bếp
Chậu rửa công nghiệp 2 bồn
Đồ gia dụng
Chậu rửa công nghiệp
Nhà bếp
Nhà bếp
Xe đẩy thức ăn
Xe đẩy chén bát
Bồn ngâm rau
Bồn đổ thức ăn thừa
Xe đẩy khay cơm công nhân
Xe đẩy 4 tầng
Xe gia vị
Xe chia thức ăn vuông

Đồ gia dụng

Thiết bị nhà bếp

Chậu rửa công nghiệp 2 bồn

Đồ gia dụng

Chậu rửa công nghiệp

Nhà bếp

Nhà bếp

Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy chén bát

Bồn ngâm rau

Bồn đổ thức ăn thừa

Xe đẩy khay cơm công nhân

Xe đẩy 4 tầng

Xe gia vị

Xe chia thức ăn vuông

INOX TUÂN PHÚ

Địa chỉ : 179/5 Khu phố Long Thới, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3762834 - Email : inoxtuanphu@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved