Kết Hợp Với Nhựa
Poli quấn mây 4 ly
Poli quấn 4 ly (48x100 -38x80)
Nhựa se lb màu
Sản phẩm kết hợp nhựa
Sọt rác dán chuối karo
Sọt rác quấn mây
Sản phẩm kết hợp nhựa
Sản phẩm kết hợp nhựa
Sản phẩm kết hợp nhựa
Sản phẩm kết hợp nhựa
Sản phẩm kết hợp nhựa

Poli quấn mây 4 ly

Poli quấn 4 ly (48x100 -38x80)

Nhựa se lb màu

Sản phẩm kết hợp nhựa

Sọt rác dán chuối karo

Sọt rác quấn mây

Sản phẩm kết hợp nhựa

Sản phẩm kết hợp nhựa

Sản phẩm kết hợp nhựa

Sản phẩm kết hợp nhựa

Sản phẩm kết hợp nhựa

CƠ SỞ MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU THÀNH LỘC

Địa chỉ : 16/2 Khu Phố Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3659767 - Fax : (0650) 3659767 - Email : Thanhlocvn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved