Cơ khí chế tạo
Cửa cổng Sơn tĩnh điện
Cửa cổng Sơn tĩnh điện
Chế tạo Quạt công nghiệp bằng thép không rỉ
Chế tạo Bầu quạt công nghiệp bằng thép không rỉ
Chế tạo Cánh quạt công nghiệp bằng thép không rỉ

Cửa cổng Sơn tĩnh điện

Cửa cổng Sơn tĩnh điện

Chế tạo Quạt công nghiệp bằng thép không rỉ

Chế tạo Bầu quạt công nghiệp bằng thép không rỉ

Chế tạo Cánh quạt công nghiệp bằng thép không rỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUANG VINH

Địa chỉ : Thôn 1, Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 37653589 - 37653202 - Fax : (04) 37653590 - Email : quangvinh.ndv@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved