Nhà thép tiền chế
Lắp đặt bulon móng tại công trường
Bulon neo móng
Đào móng nhà thép
Nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế
Nhà thép tiền chế

Lắp đặt bulon móng tại công trường

Bulon neo móng

Đào móng nhà thép

Nhà thép tiền chế

Nhà thép tiền chế

Nhà thép tiền chế

Nhà thép tiền chế

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUANG VINH

Địa chỉ : Thôn 1, Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 37653589 - 37653202 - Fax : (04) 37653590 - Email : quangvinh.ndv@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved