Thiết bị ngành môi trường
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Ngăn Giá thể
Ngăn lắng
MÁY RUNG BÓNG (Dùng dung bóng, tẩy dầu sản phẩm)
Ngăn lọc
Bể công nghệ
Hệ thống xử lý nước thải y tế
Lò đốt rác thải y tế
Lò đốt rác thải y tế

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Ngăn Giá thể

Ngăn lắng

MÁY RUNG BÓNG (Dùng dung bóng, tẩy dầu sản phẩm)

Ngăn lọc

Bể công nghệ

Hệ thống xử lý nước thải y tế

Lò đốt rác thải y tế

Lò đốt rác thải y tế

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUANG VINH

Địa chỉ : Thôn 1, Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 37653589 - 37653202 - Fax : (04) 37653590 - Email : quangvinh.ndv@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved