Thiết bị xi mạ điện
Bộ lọc bể mạ
MÁY THỔI KHÍ (Dùng sục bể mạ treo)
Bộ lọc bể mạ
GIÁ XI MẠ (dùng cho mạ treo)
Bộ mạ quay
MÁY VẮT LI TÂM (dùng vắt khô sản phẩm xi mạ)
Bộ mạ quay
MÁY PHUN MUỐI (dùng kiểm tra chất lượng lớp phủ mạ)
DÂY CHUYỀN XI MẠ QUAY (bán tự động)
RỌ XI MẠ QUAY
RỌ TITAN (treo điện cực)
TÚI BỌC ĐIỆN CỰC
MÁY XI MẠ ĐIỆN
MÁY XI MẠ ĐIỆN
GIÁ XI MẠ (dùng cho mạ treo)

Bộ lọc bể mạ

MÁY THỔI KHÍ (Dùng sục bể mạ treo)

Bộ lọc bể mạ

GIÁ XI MẠ (dùng cho mạ treo)

Bộ mạ quay

MÁY VẮT LI TÂM (dùng vắt khô sản phẩm xi mạ)

Bộ mạ quay

MÁY PHUN MUỐI (dùng kiểm tra chất lượng lớp phủ mạ)

DÂY CHUYỀN XI MẠ QUAY (bán tự động)

RỌ XI MẠ QUAY

RỌ TITAN (treo điện cực)

TÚI BỌC ĐIỆN CỰC

MÁY XI MẠ ĐIỆN

MÁY XI MẠ ĐIỆN

GIÁ XI MẠ (dùng cho mạ treo)

Thiết bị xi mạ

Thiết bị xi mạ

Thiết bị xi mạ

Máy xi mạ điện

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUANG VINH

Địa chỉ : Thôn 1, Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 37653589 - 37653202 - Fax : (04) 37653590 - Email : quangvinh.ndv@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved