Trạn để bát bằng nhôm kính
Trạn để bát đũa bằng nhôm
Trạn để bát đũa bằng nhôm 1
Trạn để bát đũa bằng nhôm kính
Trạn để bát đũa bằng nhôm kính 2
Trạn để bát đũa bằng nhôm 2

Trạn để bát đũa bằng nhôm

Trạn để bát đũa bằng nhôm 1

Trạn để bát đũa bằng nhôm kính

Trạn để bát đũa bằng nhôm kính 2

Trạn để bát đũa bằng nhôm 2

CÔNG TY TNHH SX VÀ DV NGỌC QUYNH

Địa chỉ : Số 198 Trường Chinh, Tổ 1, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La
Điện thoại : (0223) 854 613 - Fax : (0223) 854 613

© 2008 - 2011. All rights reserved