Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Hà Quang Tuấn
0912235016
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Nhựa tái sinh
Nhựa PP
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh PP
Hạt nhựa tái sinh LDPE

Nhựa PP

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh

Hạt nhựa tái sinh PP

Hạt nhựa tái sinh LDPE

Công Ty TNHH H.A

Địa chỉ : 6/9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại : ((+84)031) 3515 669 - Fax : ((+84)031) 3569 033 - Email : hacompany72@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved