Thiết bị điện ABB
Thiết bị chống sét
MCB 1- 100A
MCCB 15A - 3200A
ACB 630A - 6300A
RCCB
Rơ le chống dòng dò
Tb điện ABB

Thiết bị chống sét

MCB 1- 100A

MCCB 15A - 3200A

ACB 630A - 6300A

RCCB

Rơ le chống dòng dò

Tb điện ABB

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN BÁCH KHOA

Địa chỉ : Số 128 Tổ 1, P. Nông Trang, Tp. Việt Trì, T. Phú Thọ
Điện thoại : (0210) 3 843 567 - Fax : (0210) 3 827 400 - Email : codienbk@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved