Cung cấp thuốc diệt mối và côn trùng gây hại
Alé 10SC – “Ruồi, muỗi chết mê”
Map Ora 70EC – “Có Map Ora, Muỗi chết như rạ”
Map Permethrin 50EC – “Hạ gục nhanh”
Mapsedan 48EC
Mapora70EC
Ale 10SC

Alé 10SC – “Ruồi, muỗi chết mê”

Map Ora 70EC – “Có Map Ora, Muỗi chết như rạ”

Map Permethrin 50EC – “Hạ gục nhanh”

Mapsedan 48EC

Mapora70EC

Ale 10SC

Công Ty TNHH MTV Bảo Quản Gỗ Miền Trung

Địa chỉ : 290 Phạm Cự Lượng, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : (0511) 3984398, 0905 111 572 - Fax : (0511) 3987572 - Email : baoquangomt@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved