Diệt mối tận gốc
Diệt côn trùng
DV diệt chuột
Dịch vụ phun muỗi
Diệt mối công trình
Diệt mối tận gốc
Đường mối
Diệt mối
Vòng đời phát triển muỗi
Map Permethrin 50EC – “Hạ gục nhanh”
Map Ora 70EC – “Có Map Ora, Muỗi chết như rạ”
Alé 10SC – “Ruồi, muỗi chết mê”
Ale 10SC
Mapora70EC
Mapsedan 48EC

Vòng đời phát triển muỗi

Diệt mối

Đường mối

Diệt mối tận gốc

Mapsedan 48EC

Mapora70EC

Ale 10SC

Alé 10SC – “Ruồi, muỗi chết mê”

Map Ora 70EC – “Có Map Ora, Muỗi chết như rạ”

Map Permethrin 50EC – “Hạ gục nhanh”

Diệt mối công trình

Dịch vụ phun muỗi

DV diệt chuột

Diệt côn trùng

Diệt mối tận gốc

Công Ty TNHH MTV Bảo Quản Gỗ Miền Trung

Địa chỉ : 290 Phạm Cự Lượng, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : (0511) 3984398, 0905 111 572 - Fax : (0511) 3987572 - Email : baoquangomt@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved