Quặng sắt
Quặng sắt
Quặng sắt
Quặng Mangan
Quặng Mangan
Quặng Mangan
Than cốc 5-15mm
Than cốc 25-80mm
Than cốc cám
Than mỡ nhập khẩu
Than mỡ nhập khẩu
Than mỡ nhập khẩu
Than cục antraxit
Than cục antraxit
Than cám antraxit

Quặng sắt

Quặng Mangan

Than cốc 25-80mm

Than cốc 5-15mm

Than mỡ nhập khẩu

Than cám antraxit

Than cục antraxit

Thép phế liệu

Thép phế liệu

Gỗ tròn nhập khẩu

Gỗ xẻ

Cao su SVR 3L

Cao su SVR 3L

Ferro Silic 75%

Ferro Silicon Mangan

Thạch anh CN

Gang đúc

Gỗ tròn

Quặng sắt

Gỗ cao su

Gỗ cao su

Than mỡ nhập khẩu

Gang đúc

Gỗ tròn

Gỗ xẻ

Ferro Silic 75%

Ferro Silicon Mangan

Thạch anh CN

Gang phế liệu

Ferro Manganese 65%

Ferro Manganese 65%

Quặng kẽm

Cao su SVR 10

Cao su SVR 10

Quặng Mangan

Than cốc cám

Than mỡ nhập khẩu

Than cục antraxit

Thép phế liệu

Gang phế liệu

Gang đúc

Gỗ xẻ

Nhựa cao su

Ferro Silic 75%

Thạch anh CN

Nhựa cao su

Ferro Silicon Mangan

Gang phế liệu

Quặng sắt

Gỗ cao su

Nhựa cao su

Cao su SVR 3L

Ferro Manganese 65%

Tinh quặng kẽm 60%

Cao su SVR 10

Quặng kẽm

Quặng Mangan

Doanh nghiệp TN Nguyễn Đức

Địa chỉ : Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : (0208) 22 22 333 - Fax : (0208) 38 55 059 - Email : nguyenduc.dntn@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved