Sản phẩm nhựa - cao su
Hạt cao su
Cốm cao su
Cốm cao su
Cao su dạng mủ
Cao su tái chế
Gạch cao su (Rubber tiles)
Cỏ nhân tạo lá nhỏ (small artificial grass leaves)
Cỏ nhân tạo 2 màu(two-color artificial grass)
Cỏ nhân tạo lá lớn (large artificial grass leaves)
Cỏ nhân tạo nguyên đai kiện ( artificial grass land resources conditions)
Găng tay vải-cao su
Bột cao su
Găng tay cao su
Găng tay cao su
Gạch cao su

Hạt cao su

Cốm cao su

Cốm cao su

Cao su dạng mủ

Cao su tái chế

Gạch cao su (Rubber tiles)

Cỏ nhân tạo lá nhỏ (small artificial grass leaves)

Cỏ nhân tạo 2 màu(two-color artificial grass)

Cỏ nhân tạo lá lớn (large artificial grass leaves)

Cỏ nhân tạo nguyên đai kiện ( artificial grass land resources conditions)

Găng tay vải-cao su

Bột cao su

Găng tay cao su

Găng tay cao su

Gạch cao su

Gạch cao su

Gạch cao su Hàn Quốc (Korean rubber tiles)

Gỗ nhựa tái chế (plastic timber recycling).bmp

Gỗ ván nhựa (plastic timber).bmp

Rubber bollards

Cao su SVR dạng bành

Cỏ nhân tạo 1 line

Cỏ nhân tạo 2 line

Cỏ nhân tạo nguyên kiện

Gạch cao su

Gối cao su chặn xe đóng kiện

Gối cao su chặn xe

Keo dán cỏ

Mủ cao su Latex

Thảm cao su lót sàn

Ván nhựa gỗ nhân tạo

Vỉ nhựa điện tử

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO VÀNG

Địa chỉ : 90 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 6682 3881 - Fax : (08) 6298 3879 - Email : yellowstarvietnam@yahoo.com

© 2008 - 2011. All rights reserved